Algemene voorwaarden


art 1 de verkoper

De knutseldoos is een onderdeel van geckoLab vzw en is het deel van de organisatie dat in staat voor de webshop en bijhorende handelingen. Geckolab vzw ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen ,  onder het nummer 0653.821.867

e-mail : info@deknutseldoos.be


art 2 toepassing

Door het doorsturen van de online bestelling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.
De knutseldoos is ten alle tijden gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

art 3 prijzen

3.1.

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief verzendkosten, ze zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website worden aangeboden, alle prijzen gelden per stuk tenzij anders is aangegeven.

De knutseldoos kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.

3.2.

– De verzendkosten worden berekend aan de hand van het gewicht volgens de officiële prijzen van het Belgische Bpost.  

– Voor verzending naar andere landen mag je een e-mail sturen en dan zullen we de verzendkosten meedelen.


art 4 bestelling

Na een bestelling ontvangt U een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Mocht er een foutje in ons voorraadsysteem geslopen zijn en een artikel is toch niet meer voorradig, dan brengen we de klant hier van op de hoogte. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde order informatie zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

art 5 betaling

Betaling geschiedt altijd geheel vooraf en kan gebeuren als volgt :

 – via de daarvoor voorziene betaalmogelijkheden aangeboden op de website.

art 6 levering

Binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling, wordt het pakje aan de Belgische Bpost overhandigd . Pakketjes binnen België zijn ongeveer 24 uur onderweg, naar Nederland mag u rekenen op 5 werkdagen. 
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

Wij doen ons best om de website zo up-to-date mogelijk te houden, echter, het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is; in dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met U op.

art 7 retourzending : verzakingsrecht

Wij doen er alles aan om U een perfect product te leveren, mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt U binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling een e-mail sturen naar Info@deknutseldoos.be. Indien binnen deze termijn van 14 werkdagen door De knutseldoos geen schriftelijke claim is ontvangen, wordt De knutseldoos geacht, ten aanzien van het geleverde, volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.  Je hebt als consument het recht om ons mee te delen dat je afziet van de aankoop (wettelijke bepalingen in verband met verkoop op afstand, opgenomen in de Wet van 14 juli 1991), zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Indien je je op deze mogelijkheid wil beroepen, moet je de goederen op eigen risico en kosten binnen de 5 werkdagen terugsturen naar De knutseldoos, Vrouwestraat 6 , 9070 Destelbergen, België.
Werkdagen zijn het geheel van alle kalenderdagen met uitsluiting van zondagen en wettelijke feestdagen.

Het betaalde bedrag wordt teruggestort binnen de 15 werkdagen nadat we de geretourneerde artikelen terug in ons bezit hebben.

Deze garantie vervalt wanneer:

a) het product gedragen en/of gewassen is en/of niet meer in de oorspronkelijke verpakking zit.

b) uzelf heeft getracht het gebrek te herstellen

c) u de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd

d) u zelf verantwoordelijk bent voor de schade aan het product.

art 8 aansprakelijkheid

– De artikelen die wij verkopen worden op onze website zo precies mogelijk beschreven en afgebeeld, mocht er zich toch een fout voordoen op onze website dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld; de kleuren op de foto’s kunnen lichtjes afwijken (De knutseldoos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten die worden aangeboden op onze website)

art 9 privacy en persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld, behoudens wanneer deze betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

art 10 toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België , de Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

art 11 eigendomsrecht

De knutseldoos blijft volledige eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

Alle afbeeldingen die je op deze site vindt zijn auteursrechtelijk beschermd. De ontwerpen mogen nooit vermenigvuldigd of verspreid worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De knutseldoos.  Bij overtredingen worden gerechtelijke stappen ondernomen.

art 12 diversen

– door te bestellen verklaart U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad

– alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (e-mail, back-ups,…) 

– indien één artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten